Verkostoituminen on osa ammattitaitoa kunnossapitoalalla

13.05.2018

Expomark perustettiin kolme vuosikymmentä sitten järjestämään messuja valituille toimialoille, se oli selkeä valinta alun alkaen. Näin siitä tuli erikoismessujen edelläkävijä. Toiminnan fokuksena oli jo tuolloin ihmisten ja laitteiden hyvinvointi.

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry on ollut mukana Expomarkin toiminnassa alkuvaiheesta asti. Vuonna 1988 olimme perustamassa ja sen jälkeen omistamassa yhtiötä ensimmäisten 15 toimintavuoden ajan. Viimeksi kuluneet 15 vuotta olemme toimineet Expomarkin yhteistyökumppanina.

Promaintin näkökulmasta Expomarkin toiminnan keskittyminen teollisuuteen ja energiaan on ollut hyvä valinta. Messut ja niihin liittyvät oheistapahtumat ovat suuri osa näkyvyyttämme ja myös jäsenistömme on löytänyt alan tapahtumat hyvin.

 Tekniikan kehitys korostaa verkostojen merkitystä

Kunnossapidon periaatteet, prosessit ja osin jopa työkalut ovat lähes aina samankaltaisia riippumatta siitä missä työskennellään. Käytännön tekeminen on vuosien varrella muuttunut yleisen teknisen kehityksen myötä. Automaatioasteen nousu ja uudet tietotekniset ratkaisut edellyttävät kunnossapitäjiltä uutta osaamista.

Tekninen kehitys edellyttää kunnossapitäjiltä toimivia verkostoja. Olennaisinta ei enää aina ole oma tekninen osaaminen ja laitetuntemus, vaan vähintään yhtä tärkeää on tuntea osaajat ja verkottua sopivien kumppanien kanssa.

Toimialatapahtumat palvelevat alan työntekijöitä ja kehittäjiä tarjoamalla ajankohtaista ja uutta tietoa sekä verkostoja. Kunnossapitoalan messutapahtumien luonne onkin muuttunut alkuvaiheen laitetuntemuksen lisäämisestä yhä enemmän ihmisten kohtaamisen mahdollistajaksi. Se vastaa hyvin alalla vahvistuvan palveluliiketoiminnan ja toimitusverkostojen kehittämisen tarpeisiin. Vaikka nykyinen some-ohjelmien kirjo mahdollistaa reaaliaikaisen kommunikoinnin, ei kasvokkain kohtaamisen arvo ole vähentynyt edes nuorempien jäsentemme mielestä.

Kunnossapito ja alan messut ovat muuttuneet vuosien varrella

Messuliiketoiminta on elänyt kolmen vuosikymmenen aikana melkoisesti. 1980–90-luvuilla messut olivat tapahtumia, jossa oli oltava mukana. Henkilökohtaisen verkottumisen lisäksi messuilta haettiin tuntumaa uusimpiin laitteisiin ja tarjolla oleviin teknologioihin. Tuolloin suomalaisessa kunnossapidossa yritykset tehostivat toimintojaan esimerkiksi ulkoistamalla kunnossapidon henkilöstöä alan palveluyrityksille.

1990–2000-luvuilla kunnossapitoon liittyvää messutoimintaa laajennettiin voimakkaasti eri suuntiin. Mukaan tulivat muun muassa pintakäsittely ja kiinteistöjen kunnossapito. Tämä oli seurausta yleisestä kunnossapitoalan kehittymisestä. Monet kunnossapidon palveluyritykset laajensivat palveluitaan uusille alueille ja pyrkivät tarjoamaan hyvin laaja-alaista palvelua. Vuoden 2008 taloudellinen notkahdus heikensi yritysten toimintaedellytyksiä. Teknologia on kehittynyt ja jatkaa kehittymistään. Erityisosaamista tarjoavien kumppanuuksien rooli vahvistuu. Tällä vuosituhannella muutos on ollut jatkuvaa.

Uudet teknologiat sekä tiedonvälityksen työkalut ja kanavat ovat muuttaneet medioiden asemaa, messumedia mukaan lukien. Toimialalla työskentelevät ihmiset odottavat nyt Promaintilta monipuolista informaatiota jatkuvasti eri kanavien välityksellä. Työ sitoo usein tekijöitään niin, että messuille lähteminen ei ole nykyään kunnossapidon tehtävissä itsestäänselvyys. Kunnossapitäjät, jotka ovat messuilla mukana, ovat siellä yleensä tositarkoituksella.

Tapahtumat koetaan edelleen hyvin hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi tiedonkulun ja verkostoitumisen paikoiksi. Viimeisimmät kunnossapitomessut pidettiin laajemman Teknologia-tapahtuman alla, jossa kävijöille riittää nähtävää hyvin monipuolisesti. Pohjoinen Teollisuus -tapahtuma kattaa teollisuuden aloja laajasti.

Tapahtuman suunnittelussa tarvitaan hyvä toimialan tuntemus

Olen ollut mukana Expomarkin ja Promaintin yhteistyössä yli kaksi vuosikymmentä, alussa hallitusroolissa, sitten messujen ohjausryhmissä. Tällä hetkellä toteutan ja suunnittelen tapahtumia yhdessä Expomarkin väen kanssa. Olemme myös yhdistyksenä mukana ständillä kaikissa yhteistyötapahtumissa, mikä poikii paljon hyviä keskusteluita messujen aikana.

Tapahtumien suunnittelu on selkeästi haastavampaa ja moniulotteisempaa kuin ennen, mikä edellyttää Expomarkilta tapahtumajärjestämisen ammattitaidon lisäksi vahvaa perehtymistä toimialaan. Suunnittelussa on viime aikoina onnistuttu hyvin. Monimuotoinen messutapahtuma kongresseineen, ohjelmalavoineen ja muine oheistapahtumineen tarjoaa kävijälle paljon uutta pureskeltavaa.

Olemme tulevaisuudessakin mielellämme hyvän yhteistyökumppanin kanssa kehittämässä tapahtumia. Toivotamme Expomarkille onnea kolmen vuosikymmenen merkkipaalun johdosta. Menestystä tuleville vuosille!

 Jaakko Tennilä 
toiminnanjohtaja

Kunnosapitoyhdistys Promaint ry

Expomarkin tapahtumat teknologia_Jaakko Tennilä

 

Expomarkin kunnossapitomessut Promaint ry

 

 

Takaisin