Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumaa on kehitetty yritysten tarpeista lähtien

11.05.2018

Täyteen myydyssä Ouluhallissa puhutaan toukokuussa pohjoisen teollisuuden teemoista ja verkostoidutaan teollisuusalan yritysten, asiakkaiden ja asiantuntijoiden kesken. Uskon, että kävijöitä tulee paljon. Vire niin taloudessa, yrityksissä kuin pohjoisella alueella on nyt hyvä.

Expomark on kehittänyt Pohjoinen Teollisuus -tapahtumaa erityisesti asiakkaiden toivomuksista ja tarpeista lähtien. Perustavat tarpeet ovat samat kuin liki kolme vuosikymmentä sitten. Messut tarjoavat mahdollisuuden kohdata nykyisiä ja tulevia asiakkaita yhteisten asioiden ja ajankohtaisen tiedon äärellä. Kyse ei ole vain tuotteista, vaikka lanseerauksille messut ovatkin erinomainen paikka. Messutapahtuma on paljon enemmän.

Näytteilleasettajien joukko on kasvanut yli 20-kertaiseksi

Pohjoisella alueella toimivilla yrityksillä on ollut jo varhain näkemys yhteistyön suuresta merkityksestä liiketoiminnalle ja alueen menestykselle. Yhteinen tapahtuma on erinomainen keino kumppanuuksien ja yhteistyön pohjan rakentamiseen ja kehittämiseen.

Vuonna 1990 Kunnossapitomessujen nimellä aloittaneessa tapahtumassa oli näytteilleasettajina 14 yhteistyössä toimivaa yritystä. Pohjolan Kumi, joka nykyään on osa Etraa, kutsui sinne tavarantoimittajansa ja asiakkaansa tapaamaan toisiaan ja tutustumaan tuotteisiin.

Onnistunut tapahtuma päätettiin järjestää uudestaan kaksi vuotta myöhemmin. Sinne halusi mukaan myös samaa asiakaskuntaa palvelevia ulkopuolisia yrityksiä. Näytteilleasettajien määrä tuplaantui. Vuonna 1994 näytteilleasettajia oli jo liki 40.

Tapahtuma kasvoi ja käännyimme toimialan tuntevan Expomarkin puoleen. Kasvavien messujen järjestäminen oman työn ohella alkoi olla jo vaativaa. Vuonna 1996 Kunnossapitomessuilla oli runsaat 150 näytteilleasettajaa ja kävijämäärä kirjattiin tuhansissa. Suunta oli selvä. Tänä vuonna näytteilleasettajia on yli 300.

Aivan viime vuosina tapahtumien merkitys teollisuusyrityksille on kasvanut hienoisen laaksovaiheen jälkeen. Näyttää, että tapahtumilla on vankka roolinsa tulevaisuudessakin. Digiajan yhteyksien ja tiedonkulun kehittyminen ei ole ainakaan kunnossapitoalalla riittänyt korvaamaan olennaista kumppanuuden tekijää, kanssakäymistä kasvokkain. Myös tapahtuman tasokasta ja asiantuntevaa ohjelmaa halutaan tulla kuulemaan henkilökohtaisesti ja samalla lujittamaan sekä solmimaan yhteistyötä pohjoisen alueen toimijoiden kesken.

 Pohjois-Suomen teollisuusyritysten verkostoitumisen paikka

Pohjoinen Teollisuus -tapahtuma on toimiva ja kiinnostava kokonaisuus, joka palvelee hyvin kohderyhmiään. Se on pohjoisen alueen ainoa suuri teollisuustapahtuma ja monelle pohjoisen alueen yritykselle erittäin tärkeä markkinoinnin keino. Pohjoiseen Teollisuuteen tullaan kauempaakin, kuten Ruotsista ja Venäjältä. Siellä luodaan kontakteja tulevaisuutta ajatellen. Paikalla ovat myös yritykset, jotka vastaavat alueella tehtävistä tai suunniteltavista suurista investoinneista.

Toisaalta oman alueen tapahtumaan tuleminen on mahdollista myös heille, jotka eivät voi olla työstään poissa pitkiä aikoja. Se, että uutuuksiin tutustumaan ja alan ajankohtaisiin kysymyksiin perehtymään pääsevät myös työntekijätason edustajat, on yritysten etu. Monesti heillä on hyvä näkemys vaikkapa työkalujen ja laitteiden ominaisuuksista ja hyödyistä. Sitä kannattaa kuunnella hankintoja tehtäessä.

Tapahtumajärjestäjä, johon voi luottaa

Etra on valtakunnallinen yhtiö, jonka taustat täällä Pohjois-Suomessa ovat 1940-luvulla. Alueen asiakaskunta on meille jo tuttu, mutta aina aika ajoin tapaamme messuilla myös uusia asiakkaita ja saamme tietoa alueen teollisuuden tilasta. Äärimmäisen tärkeää messuilla on olemassa olevien asiakkaiden ja kumppaneiden tapaaminen ja heidän kanssaan keskustelu. Messutapahtumassa tämä on mahdollista tehokkaalla tavalla ja alan toimijoita kiinnostavassa ympäristössä. 

Itse olen ollut paikalla Pohjoisessa Teollisuudessa aina, myös tänä vuonna. Yhteistyö Expomarkin kanssa on edelleen tiivistä ja toimivaa. Expomarkin ammattitaito ja kokemus tapahtumien järjestämisessä näkyy kaikessa mitä he tekevät. Toimialan tuntemus ja hyvät verkostot ympäri Suomen ovat edellytys teollisuustapahtuman järjestämiselle. Se kuuluu Expomarkin vahvuuksiin. Meille kumppaneille on valtava hyöty, kun voimme luottaa että asiat toimivat.

Pohjoinen Teollisuus on Expomarkin järjestämänä erittäin hyvissä käsissä. Odotamme toukokuun 23.–24. tapahtumapäiviä positiivisin mielin.

 

Jarmo Tauriainen

Oulun paikallisjohtaja, Etra Oy

Yksi Pohjoinen Teollisuus -tapahtuman perustajista

Jarmo Tauriainen Etra

 

Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa Jarmo Tauriainen

 

 

 

Takaisin